Správce PepeDerme, Jana Pepelanovová, Gabinova 863/1, 152 00 Praha 5, IČO: 09462112, provozovatel internetového obchodu www.pepederme.cz (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále jen „údaje“) zpracovávané správcem jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními vnitrostátními i předpisy Evropské Unie v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás důležité, proto respektujeme vaše obavy spojené s ochranou vašeho soukromí a osobních údajů. Shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů správce ochraňuje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, upřesňující Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále pouze jako „Nařízení GDPR“). V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PepeDerme shromažďuje několik typů osobních údajů. Abychom mohli poskytovat nabízené služby právě pro vás a zlepšovat je k vaší spokojenosti, zpracováváme vaše osobní údaje. Konkrétně:

 • Identifikační a kontaktní údaje. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, platební údaje
 • Sociodemografické údaje. Věk, pohlaví, povolání, datum narození, země, upřednostňovaný jazyk
 • Transakční údaje ke zpracování objednávky. Vybrané produkty, dodací a fakturační údaje, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, způsoby platby včetně platební karty, doba platnosti platební karty, informace o majiteli účtu, který patří platební kartě
 • Informace o vašich preferencích. Vaše výběry a preferované produkty
 • Informace o vašich fyzických rysech či problémech, o kterých s námi chcete hovořit. Barva vlasů, očí, typ pokožky, konkrétní problém
 • Historické údaje o vašich online objednávkách. Každá objednávka, historie transakcí
 • Archivní údaje o vašich kontaktech s námi. Kontaktování zákaznického servisu, nároky uplatňované v rámci reklamace apod.
 • Recenze. Pokud napíšete hodnocení o produktech či spokojenosti s našimi službami

Údaje, které od vás vyžadujeme a které jsou zásadní pro splnění vašich požadavků, jsou na sběrných formulářích označené hvězdičkou, nebo barevně, či jsou specifikovány slovně při sběru dat, a mají účel k tomu, abychom mohli reagovat na vaše požadavky či dotazy. Pokud požadovaná pole nevyplníte, nebudeme moci reagovat.

2. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME V TĚCHTO PŘÍPADECH:

 • Při založení online zákaznického účtu
 • Přihlášení se k odběru našeho newsletteru
 • Při realizaci nákupu, zpracování objednávky prostřednictvím naší webové stránky, přes mobil či zákaznickou linku (nutné pro účetní doklad, například fakturaci)
 • Při telefonickém kontaktu, pokud se s námi spojíte
 • Vyžádáte si katalog či informační leták o produktech
 • Při účasti v soutěžích, průzkumu nebo reklamní anketě
 • Komunikujete s námi prostřednictvím sociální sítě třetí strany
 • Vyžádáte si zákaznickou podporu nebo asistenci, např. při plnění kupní smlouvy
 • Komunikujete s námi jakýmkoli jiným způsobem, například, když požádáte o hlídání dostupnosti zboží, které není skladem, zpracujeme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžeme vás kontaktovat telefonicky, e-mailem, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli Vám s dokončením vaší objednávky, sdělili vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace, nebo získali další informace s tím související, případně vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivace vašeho účtu.
 • Při zlepšování služeb. Údaje využíváme k neustálému zlepšování nabízených produktů, služeb, systémů, včetně zajištění nových funkcí, rovněž za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb oproti konkurenci. Pro zajištění ochrany vašich osobních údajů pro účely zlepšování se snažíme, aby data byla co nejvíce anonymní.
 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, ke zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a našich dohod na základě oprávněného zájmu.

V případě akcí, které pořádáme (při příležitosti uvedení novinky, při účasti na workshopu či v případě akčních nabídek), můžeme shromažďovat doplňující osobní údaje za účelem pro konkrétně specifikovanou danou příležitost.

3. INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ AUTOMATICKY

Při vstupu na naše stránky, nebo při realizaci prodejní transakce, shromažďujeme automaticky tyto informace:

 • Data o připojení. Shromažďujeme informace o zařízení, které používáte k prohlížení a používání stránek, jako jsou typ prohlížeče, operační systém, proxy server, odvozená poloha vaší IP adresy k identifikaci vašeho počítače, délka vaší návštěvy stránek, navštívené odkazy a stránky, odkud jste nás navštívili
 • Informace o vašem procházení stránek (buď při přihlášení, nebo bez přihlášení)
 • Můžeme používat soubory cookies a další sledovací technologii, nebo programy ke sběru informací o vás v okamžiku, kdy vyhledáváte a využíváte naše webové stránky nebo e-maily, které vám zasíláme. Tyto informace nám dávají možnost získávat informace o vašich preferencích, značkách či produktech, které upřednostňujete, a umožňují nám analyzovat způsob, jakým reagujete na určitý obsah. Tyto informace se shromažďují a propojují, když jste přihlášeni, ale i tehdy, když nejste přihlášeni, bez ohledu na to, jaké zařízení použijete.

Získaná připojená zařízení:

 • Například operační systém, verze hardwaru a softwaru, stav baterie, síla signálu, dostupné místo v úložišti, typ prohlížeče, názvy a typy aplikací, souborů a pluginy
 • Informace o operacích a chování prováděném v zařízení
 • Jedinečné identifikátory, např. sociální sítě, ID zařízení veřejné či domácí, identifikátory z různých aplikací, her, nebo účtů, které využíváte
 • Signály Bluetooth, a informace o přístupových bodech Wi-fi v okolí, bezdrátových signálech a mobilních vysílačích
  Informace, které jste nám povolili získávat nastavením zařízení, která zapnete, jako jsou poloha z GPS, přístup k fotoaparátu a fotografiím
 • Síť a připojení: název vašeho mobilního operátora, nebo poskytovatele internetu, jazyk, číslo vašeho mobilu, IP adresa, časová zóna, rychlost připojení
 • Data ze souborů cookies uložených v zařízení, včetně nastavení a ID souborů cookies

4. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME OD NAŠICH PARTNERŮ ČI DALŠÍCH ZDROJŮ

 • Informace z místních databází poštovní služby k ověření a aktualizaci distribučních adres
 • Data sdílená partnerskou třetí stranou: jedná se o informace, které sdílela partnerská třetí strana, s níž jste byli v kontaktu a které jste dali souhlas ke sdílení vašich osobních údajů s námi pro přímý marketing nebo cílené reklamní účely. Patří k nim sociodemografické údaje, kontaktní informace, profilové údaje
 • Data sdílená sociálními sítěmi. Jde o informace ze sdílených sociálních sítí, které jste navštívili prostřednictvím našich stránek. Jde i o sdílené informace, které sdílíte svým přátelům apod.

5. INFORMACE O TŘETÍCH STRANÁCH

V určitých případech můžeme shromažďovat informace, které poskytnete o dalších lidech, jde o situace, když někomu koupíte voucher, nebo produkty pro jiného člověka, nebo když se zúčastníte soutěže, nebo hry na našich stránkách a pozvete své přátele k zapojení do hry. Tyto informace využíváme pouze ke splnění vašich požadavků a vašim kontaktům nebudeme zasílat marketingové nabídky, pokud se oni sami nerozhodnou, že od nás chtějí tyto novinky a informace o nás dostávat.

6. MARKETINGOVÉ NABÍDKY

Obchodní sdělení. Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili. Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém e-mailu. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro vás mělo právní účinky. Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě vašeho souhlasu.

7. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám, nebo jinak zprostředkovány pouze v tom případě, je-li to nutné v rámci plnění kupní smlouvy, smlouvy o věrnostním programu či registrace, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. Jmenovitě:

 • Sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o věrnostním klubu pro výkon interních procesů a postupů
 • Společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 • Přepravcům za účelem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 • Našim partnerům, které jsou součástí věrnostních systémů, do kterých se zaregistrujete
 • Dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, které se podílejí na zpracování dat
 • Právním nebo finančním zástupcům, soudům za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek či důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností
 • Veřejně činným orgánům (např. policie)
 • Stranám, které provádějí průzkumy mezi zákazníky

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

8. REGISTRACE

Pokud jste v rámci nákupu využili možnosti k registraci, uložíme vám poskytnuté údaje na vašem uživatelském účtu, abychom vám nakupování mohli usnadnit. Uživatelský účet je chráněn heslem. V rámci zákaznického účtu získáváte přímý přístup ke svým údajům, které jste nám poskytli. Můžete je upravovat, aktualizovat, nahlížet do svých objednávek, spravovat osobní údaje i nastavovat zasílání novinek. Máte právo nakupovat na našem e-shopu také bez registrace. Máte právo požádat o ukončení registrace, nebo členství ve věrnostních programech, v souladu s příslušnými obchodními podmínkami.

9. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Zabezpečení osobních údajů
Vaše osobní údaje shromažďujeme z počítačů, mobilních telefonů, a dalších zařízení připojených k internetu. Ty se propojují s našimi produkty, včetně informací o zařízeních, od kterých se připojujete. Naše webové stránky zabezpečujeme pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR. Přístup k zákaznickému účtu, který jste si u nás založili, je akceptovatelný pouze po zadání vašeho hesla. Proto vás upozorňujeme, že je velmi důležité, abyste přístupové údaje nikomu nesdělovali, nepředávali a po ukončení činnosti v zákaznickém prostředí vašeho účtu uzavřeli webový prohlížeč. Správce nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel.

Doba uchovávání
Po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, nebo po dobu, po kterou je správce povinný uchovávat údaje dle obecně závazných právních předpisů. Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání. Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 3 let nebo do odvolání, v ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, nebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

10. ZÍSKANÁ PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ

Například operační systém, verze hardwaru a softwaru, stav baterie, síla signálu, typ prohlížeče, názvy a typy aplikací, souborů a pluginy, informace o operacích a chování prováděném v zařízení. Díle jedinečné identifikátory, např. sociální sítě, ID zařízení veřejné či domácí, identifikátory z různých aplikací, her, nebo účtů, které využíváte, signály Bluetooth, a informace o přístupových bodech Wi-fi v okolí, bezdrátových signálech a mobilních vysílačích. Informace, které jste nám povolili získávat nastavením zařízení, která zapnete, jako jsou poloha z GPS, přístup k fotoaparátu a fotografiím, síť a připojení: název vašeho mobilního operátora, nebo poskytovatele internetu, jazyk, číslo vašeho mobilu, IP adresa, časová zóna, rychlost připojení, data ze souborů cookies uložených v zařízení, včetně nastavení a ID souborů cookies.

11. PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
 • V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, nebo požadovat odstranění problému, provedení úpravy či doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 • Pro uplatnění svých práv nás kontaktujte na: info@pepederme.cz. Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, v tom případě budou vaše osobní údaje vymazány, nebo anonymizovány, pouze v případě, kdy správce potřebuje tyto údaje ke splnění zákonem daných povinností, budou ponechány (například vyřízené objednávky, fakturační údaje) nebo pro ochranu svých zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel, nebo bude-li uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

12. SOUBORY COOKIES

Naše stránky používají tzv. cookies, z důvodu, abyste nabídky od nás získávali hlavně ty zajímavé, relevantní a uživatelsky přijatelné. Cookies jsou uloženy ve vašem počítači, mobilním telefonu či jiném zařízení spolu vaším prohlížečem. Využíváme je hlavně:

 • Pro správnou funkčnost košíku, ke zjednodušení objednávky
 • Pro snadné zapamatování vašich přihlašovacích údajů bez nutnosti opakovaného zadávání
 • K efektivnímu přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům na základě sledování návštěvnosti, využívání funkcí a pohybu po našich stránkách
 • K zajištění nezobrazování reklamy, o kterou nemáte zájem
 • Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace pro využití třetími stranami a které přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. třetí strany). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Identifikovat však vás nemohou.

13. VYPNUTÍ SOUBORŮ COOKIES

Nastavení použití souborů cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče vypnout.

14. ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Naše webové stránky mohou odkazovat na stránky jiných webů. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

KONTAKT NA NÁS

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí nás můžete kontaktovat písemně na adrese:

Jana Pepelanovová
PepeDerme
Gabinova 863/1, 152 00 Praha 5,
nebo e-mailem: info@pepederme.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 1. 10. 2020

0